Inden messen

Reklame i messetasken 

Skolemessen tilbyder som noget nyt, at man som udstiller får lagt en analog flyer, folder, gadget e. lign. (5.000 ex) i Messetasken, der udleveres til hver enkelt gæst ved ankomst til messen. Hvis det har interesse, så send gerne en forhåndsmail herom.
Pris per indlæg er 800 kr. Materialet skal med tydelig afsender være leveret senest tirsdag den 4. april på denne adresse:
VIACFU, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C,
att. Skolemessen/Kaare Øster.

 

Temaguide 

Skolemessen tilbyder i år de besøgende en guide over stande, som udbyder materialer inden for fem udvalgte temaer: Dansk som andetsprog, internationalisering, kodning og programmering, bevægelse og innovation & entreprenørskab.

Oversigten lægges på skolemessen.dk og uddeles også fysisk på messen. Bliver disse guider en succes, kan nye temaer komme til ved Skolemessen 2018.
Hvis I vil være med på et eller flere af de fem temaer, så udfyld blot dette skema senest den 6. marts 2017.

 

Standinformationer

Tilmelding og køb af stand sker online fra og med den
12. september 2016 kl. 9.00 via udstiller.skolemessen.dk
Tildeling af stand sker efter ”først til mølle” princippet.
Standplanen er tegnet på forhånd. Se standplanen på
hjemmesiden.
Deadline for tilmelding er fredag den 14. oktober 2016.

 

Standudstyr

Ekstra udstyr bestilles direkte hos udstillingsfirmaet BIGINI.

Allan Ørslund
T: +45 20 77 79 30
E: allan@bigini.dk

Birgitte Schmidt,
T: +45 2248 0930
E: birgitte@bigini.dk
www.bigini.dk

 

Messekatalog / annoncering

Hver udstiller har mulighed for at annoncere i Messekataloget. 

Mere end 55 % af de besøgende læser kataloget, der trykkes i et oplag på 50.000.

Kataloget udsendes til samtlige undervisere, pædagoger og ledere i grundskolen samt efterskoler m.v. 

Kataloget udsendes også til læreruddannelser.

Messekataloget distribueres til institutioner i Jylland og på Fyn i uge 2-5.

Deadline for annoncering:
Mandag den 7. november 2016.

Henvendelse til:
Tina Agesen Pagh
T: 87552704
E: tap@via.dk

Se størrelse og priser herunder:

Mad og drikkevarer 

Der må ikke udleveres mad og drikkevarer fra standen uden en skriftlig forhåndsaftale om betaling med SCC/Radisson Blu.
Kontakt tap@via.dk for yderligere information om en evt. betalingsaftale. 

 

Standpris

Pris pr. kvm. er differentieret.

Kongressalen: 1.500 kr./kvm. 
Musikhuset: 1.100 kr./kvm. 
Arkaden: : 1.100 kr./kvm
Balkon: 
1.100 kr./kvm


Prisen inkluderer: Hvide vægge, hylder, spotlys og trådløs internetforbindelse og 230 V – men ikke fx gulvtæppe. 

Kablet internetforbindelse: 750 kr. for begge messedage

Booking af udstillerforedrag

Alle udstillere kan efter ”først til mølle” reservere bindende plads i messeprogrammet til foredrag, så længe der er ledige tidsrum.

Hvert foredrag er på 45 min. og prisen er kr. 3.500. Foredrag afvikles således:
Onsdag kl. 10.00 – 15.30
Torsdag kl. 09.30 – 15.30.

Der er mulighed for max. tre foredrag pr. udstiller. 
Foredrag omtales i Messekataloget, der rundsendes til samtlige skoler januar 2017.

Tekst pr. foredrag er max. 270 tegn incl. mellemrum, overskrift samt arrangerende udstiller. Der skal fremsendes endelig indholdsbeskrivelse, evt. foto af foredragsholder samt korrekt titel på foredragsholderen.

Deadline for booking af foredrag og fremsendelse af indhold mv. er mandag den 7. november 2016 til foredragskoordinator Karin Sanden, krs@ucn.dk, mobil 72 69 08 56.

Foredragsværter

Ved hvert foredrag er der en vært samt teknisk support.


Foredragslokaler

Alle lokaler er udstyret med et interaktivt board, lyd, computer, netadgang samt en projektor.
Er der brug for ekstra teknisk udstyr, kontaktes

Peter Søgaard
T: mobil 87552782
E: peso@via.dk

Annoncering i Messekataloget


Annoncestørrelser og priser

Bannere til ophængning

I SCC’s Arkade og i Kongressalen er der mulighed for at
ophænge et begrænset antal bannere.

Alle bestilles hos BIGINI hvortil også pdf-filer leveres. 

Kontakt venligst BIGINI.
Allan Ørslund
T: +45 20 77 79 30
E: allan@bigini.dk

Pladserne reserveres efter "først-til-mølle", og der kan kun reserveres én plads pr. bestiller.

 

 

 

 

 

Broen ved Banket Foyeren

 

1,6 x 6,0 m. Udbydes i 2 andele á 1,6 x 2,9 m

Pris pr. andel: kr. 3820,- (excl. moms)

Skolemessen benytter en bro på samme etage til sit eget banner. Denne bro ligger foran broen ved Banket Foyeren, som så først ses fuldt, når man som besøgende går ned ad trappen mod messeområdet.

Arkaden

 

3 stk. 3,5 x 1 m

Banneret kan ses fra begge sider.
Lay-outet må gerne være forskelligt.

Pris pr. banner: kr. 5000,- (excl. moms)

Kongressalen

 

Mellem stolperne i Kongressalen findes 3 bannerpladser
á 2,6 x 5 m.
Udbydes i 6 kvadratiske pladser á 2,5 x 2,5 m.


Pris pr. andel: kr. 4625,- (excl. moms)

Aflevering af varer

Hvis materialer skal sendes, skal det sendes til:


Radisson BLU Scandinavia Hotel, Aarhus
Skovgaardsgade
8000 Aarhus C.
Att.: Vareindlevering
Vedr. Skolemessen den 18. og 19 april 2018
Firmanavn: XX
Stand nr.: XX


Hvis udstillere/opstillingsfirmaer/fragtmænd skal aflevere:
Eckersbergsgade 13, 8000 Aarhus C (ved Bowlinghalen). Dog kun tirsdag-torsdag.

Udstillere i Scandiasalen kan med fordel benytte hovedindgangen ved Margrethepladsen 1 til af- og pålæsning.

Før tirsdag: Skovgaardsgade, så kører Radisson det ned til billetøen tirsdag. 

...

Udstillerne sørger selv for at bestille vognmand til returvarer, der pakkes og påføres standnummer/firmanavn samt tydelig leveringsadresse.

Alt skal være afhentet senest fredag den 28. april 2017 kl. 16.00. 

Varer, der ikke er fjernet, vil blive fjernet af Radisson BLU Scandinavia Hotel til en pris på kr. 3.000,- pr. stand, som faktureres til de enkelte udstillere.

 

Registrering af personale

Husk at registrere standens personale. Adgangstegn og navneskilte til medarbejdere får I ved at registrere samtlige navne via www.skolemessen.dk/konference/registrering

I jeres udstillerkuvert ligger der hangere til adgangstegn/navneskilte. I må naturligvis gerne anvende egne navneskilte.

Jeres registrering anvender vi til statistik for at følge antal medarbejdere. Og blandt registrerede udstillere trækkes også lod om hotelophold.

Opstilling

Der er adgang til standområderne fra tirsdag kl. 16.00, hvor alle stande er klargjorte af Bigini.

Standnummer

Hver stand har ved reservationen fået tildelt et standnummer.

 

Standevents

Hvis en udstiller ønsker en ekstraordinær aktivitet/standevent aftales dette senest fredag den 31. marts 2017 med

Tina Agesen Pagh, T: 87552704, E: tap@via.dk eller Rasmus Bergstedt
E: rabe@via.dk
 

APP til registrering af besøgende på standen

Alle besøgende på Skolemessen registreres ved ankomst og bærer navneskilt med stregkode. I kan som bekendt købe en App, der kan skanne besøgendes kontaktoplysninger.

Prisen pr. App er kr. 1.000,-.

Læs mere om App’en her: http://www.skolemessen.dk/konference/trippus - eller skriv til Peter Søgaard på peso@via.dk


 

Den røde Stol

Den røde Stol på Skolemessen er et tilbud til fortrinsvis
skønlitterære forfattere, som herigennem vil få lejlighed til at formidle og profilere dansk børne- og ungdomslitteratur for messens besøgende.

På de to messedage optræder i alt 8 forfattere, som helst skal repræsentere det børnelitterære felt med tekster og bøger til de mindste og til de ældste klassetrin i skolen. Mange genrer skal gerne være repræsenterede.

Udvælgelsesprocedure:
Det er Skolemessen, der udvælger de otte forfattere til Den røde stol.

Form:
Hver forfatter holder et oplæg på max. 20 minutter om sit forfatterskab /om en ny bog/ eller om emner, der lige nu interesserer forfatteren.

Eller et interview/en samtale om forfatterskabet/temaer/nye bøger mm.

Praktisk:
Skolemessen og forfatterens forlag sørger i rimeligt omfang for at vise/promovere forfatterens udgivelser ved Den røde Stol.

Skolemessen sørger for tydeligt at omtale forfatteren og at offentliggøre forfatternes optræden i Messekataloget, på hjemmesiden www.skolemessen.dk samt ved opslag på selve messen.

Forfatteren sender en tekst på max. 300 tegn om sig selv samt et portrætfoto til brug på hjemmesiden og Messekataloget.
Forfatteren sender relevante kontaktoplysninger (navn,
adresse, e-mail, tlf. nummer mv.)

Alle aftaler er uden honorar. Forfatteren har ingen direkte udgift forbundet med sin optræden. Skolemessen betaler for befordring.

Sponsorering:
Forlaget har mulighed for at promovere sin forfatter gennem sponsering af boggaver til tilhørerne og evt. et erkendtlighed til forfatteren fx en vingave.

Skolemessen sørger for diverse fornødenheder som frokost, kaffe og vand til forfatteren.

Alle aftaler mellem forfatter, forlag og Skolemessen
formidles afTina Agesen-Pagh
E: tap@via.dk